FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior

  • Tiếng Anh

Chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Đội ngũ nhân viên, công nhân FG được đào tạo bài bản, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng làm việc với cường độ cao để phục vụ khách hàng. Các sản phẩm, dự án hoàn thành đều được coi như những "đứa con tinh thần" được nâng niu và trân trọng. Vì thế, FG sẽ đưa ra dịch vụ chăm sóc khách hàng hợp lý nhằm đáp ứng quyền lợi của khách hàng và đảm bảo lợi ích chung của cả hai bên.

 

INFOGRAPHIC-01

INFOGRAPHIC-02

INFOGRAPHIC-03

INFOGRAPHIC-04

INFOGRAPHIC-05

INFOGRAPHIC-06