Teahouse Yi Fang - Tôn Đức Thắng - Hà Nội

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Yi Fang - Tôn Đức Thắng - Hà Nội

Địa điểm: Tôn Đức Thắng - Hà Nội

Hạng mục: Hoàn thiện, cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2019

Dự án khác