Chị Quyên - Căn hộ Capital 102 Trường Chinh

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Chị Như

Địa điểm: Căn hộ Capital 102 Trường Chinh

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Dự án khác