Anh chị Lụa Tuyết - Nhà ở và trụ sở làm việc

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh chị Lụa Tuyết

Địa điểm: Đồng Kỵ - Bắc Ninh

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Dự án khác