Lab Hair Hàn Quốc, số 281 - Khuất Duy Tiến - Hà Nội

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Lab Hair

Địa điểm: số 281- Khuất Duy Tiến - Hà Nội

Hạng mục: Hoàn thiện, cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2019