Hạ Long Plus Hotel - Khu lễ tân, khu dịch vụ

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Hạ Long Plus Hotel

Địa điểm: Bãi cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2019

Dự án khác