KIMIS Việt Trì, TP Việt Trì

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Tuấn

Địa điểm: Thành phố Việt Trì

Hạng mục: Hoàn thiện, cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Dự án khác